NROF
 
Hentet fra Forsvaret.no

Kristin Lund har lang fartstid fra Forsvaret, og har deltatt flere ganger i internasjonale operasjoner. Hun har i løpet av sin tid i Forsvaret mottatt mange dekorasjoner, blant annet Innsatsmedaljen med Eikeløv fra Gulfkrigen, Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner og Forsvarsmedaljen med laurbærgren. Hun har også mottatt Forsvarets likestillingspris. 

- Med sin omfattende erfaring fra internasjonale operasjoner og som toppleder i Forsvaret har jeg stor tillit til Kristin Lund og vet at hun vil videreføre det gode og viktige arbeidet for våre veteraner, sier forsvarsjef Harald Sunde.

- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på jobben som veteraninspektør. Robert Mood har lagt et godt grunnlag for det fremtidige veteranarbeidet. Norge er kommet langt, men har fortsatt en del å lære av andre nasjoner, sier Lund. 

På bølgelengde med veteranene 
Lund er selv veteran, og har over 10 kontigenter i internasjonal tjeneste både i Libanon, på Balkan, under Gulfkrigen og i Afghanistan. 

- Mye av arbeidet jeg har gjort, både for hærstaben og operasjonsstaben, har dreid seg om å legge til rette for internasjonale operasjoner, blant annet i Jugoslavia. Det er viktig at jeg som ny veteraninspektør er på bølgelengde med veteranene, og selv har følt på kroppen hvordan det er å komme hjem etter kontigenter ute, påpeker hun. 

Lund er født 16. mai 1958 og har vært Generalinspektør for Heimevernet fra 2009. I perioden før det, fra 2007 til 2009 var Lund nestkommanderende for Hærens styker og sjef for Østerdal Garnison for Hærens styrker. Hun har tidligere også vært avdelingssjef for Nasjonalt Støtteelement på Balkan og kontorsjef i Operasjonsstaben. 

Gode resultater for veteranarbeidet 
Avtroppende veteraninspektør Robert Mood forteller at fokusområdene i årene som kommer, og dermed også Kristin Lunds viktigste arbeidsoppgaver, vil være oppfølging og videreføring av de tiltakene som nå er iverksatt, samt å skape større synergi mellom militære og sivile aktører. 

- Veteranarbeidet har vært både et politisk og militært satsingsområde de siste årene og har gitt gode resultater både hva gjelder anerkjennelse og støtte, påpeker Mood.

Den beste til jobben 
- Vi må jobbe aktivt for å styrke tilbudet og aktivitetene for veteraner, da spesielt med vekt på aktiviteter, nye veteraner, familiedimensjonen og å binde sammen unge og gamle, friske og skadde. I tillegg må vi sørge for kompetanseutveksling med de sivile aktørene for å bidra til å styrke samfunnets helhetlige veteranarbeid, sier han.

Mood fremhever at Kristin Lund har bred erfaring fra internasjonale operasjoner og at hun brenner for veteranarbeidet. 

- Vi kunne ikke fått noen som er bedre egnet til stillingen som veteraninspektør enn Kristin Lund, avslutter Mood.

NROF gratulerer så mye og vi ser frem til et fortsatt svært godt samarbeid med Veteranavdelingen!
<< Previous        175 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut