NROF
 

Pressemelding fra NROF

NROF har ansatt Sigbjørn Larsen som ny redaktør i Pro Patria

Sigbjørn Larsen har en bred bakgrunn fra presse- og informasjonsarbeid. Han har en master i politics and media science. Han har blant annet vært kommunikasjonsdirektør i BBS, informasjonsrådgiver i Fiskeri- og Kystdepartementet, samt journalist i Dagens Næringsliv, NRK og regionsaviser/-tidsskrifter. Han har også gitt ut flere bøker på eget forlag.

Sigbjørn Larsen tiltrådte pr. 18. mars og vil starte arbeidet med Pro Patria nr. 3 umiddelbart.

Sigbjørn Larsen ser frem til å komme i gang som redaktør i Pro Patria:
«Jeg gleder meg til å arbeide sammen med dyktige og inspirerende kollegaer. Jeg ønsker å bidra til en fortsatt god utvikling for tidsskriftet, som et viktig informasjonsorgan for medlemmene i NROF. Vi vet at våre lesere blant annet er opptatt av viktige forsvarsspørsmål, internasjonal politikk, historie og medlemsinformasjon. Vi vil bestrebe oss på å være aktuelle og interessante og engasjerende for våre medlemmer, så vel som for folk flest: I skjæringspunktet mellom forsvaret, myndighetene og det sivile liv.»

Vedr. innspill og kommentarer til Pro Patria, kontakt redaktøren på tlf. 916 03 806 eller pro.patria@nrof.no 

Vi ønsker Sigbjørn velkommen!

<< Previous        146 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut