NROF
 

NROFs nye generalsekretær, Jørgen Berggrav, har nå hatt sin første arbeidsdag i sekretariatet.

På spørsmål fra infoansvarlig om den første dagen bar preg av kaos eller oversikt, ble svaret at dette var nok en helt vanlig ”første dag på ny jobb”-dag.

Ikke unaturlig ble første dagen viet det å komme i gang rent kontormessig – e-post, telefon og PC, men også det å skrive søknad til departementet og høringsuttalelser.

NROF sier "velkommen" og vi gleder oss over å ha Jørgen med på laget!

<< Previous        290 av 310        Next >>
 
 
 
Skriv ut