NROF
 
Helgen 23.-25.september deltok et antall norske reserveoffiserer fra NROFs nordligste avdelinger på Nordkalottreffet 2013 i Heinuvaara ved Rovaniemi i Finland. 

Arrangementet er et forbrødringstreff mellom reserveoffiserene i de tre nabolandene Finland, Sverige og Norge. I tillegg deltok Estland med en liten delegasjon som gjester.


Finner deltakerne de gjemte gjenstandene i terrenget?

Hoveddelen av arrangementet er en feltdag med ulike poster. Dette er en gentlemanskonkurranse og det er derfor heller ingen løpstid mellom postene. I tillegg gjennomføres foredrag og informasjon om utviklingen av forsvaret i vertslandet.


Her leder Iversen sin gruppe frem i de finske skoger.

NROF vil gratulere alle deltakerne med god innsats. Spesielt ønsker NROF å gratulere Bjarne Iversen fra NROF avdeling Tromsø, som ble beste individuelle deltaker.

Hele helgen bød på pent vær og forlegningene var av god kvalitet. Dette medførte en god stemning gjennom hele helgen og nye og gamle venner fant hverandre.


En overrasket J.H. Osmo mottar gratulasjoner fra 2.visepresident P. Jacobsen.

Under avslutningsmiddagen benyttet 2. visepresident i NROF, Per Jacobsen, anledningen til å takke Jens Henrik Osmo for hans særlige innsats for å styrke samarbeidet mellom de nordnorske NROF avdelingene. Jens H. Osmo ble utnevnt til lokalt æresmedlem i NROF avd. Salten og fikk en gave innsamlet av alle de nordnorske avdelingene. Osmo markerte samtidig avslutningen av sitt 45 år lange engasjement for NROF sentralt.
<< Previous        174 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut