NROF
 

NROFs medlemmer nå med gratis adgang på Stiftelsen Arkivet i Kristiansand

NROF avd. Kristiansand har vært i dialog med Stiftelsen Arkivet og alle NROF-medlemmer får nå gratis adgang til senter for historieformidling og fredsbygning.

Fra www.stiftelsen-arkivet.no kan vi lese at "Stiftelsen Arkivet skal være et senter for historieformidling og fredsbygging – gjennom dokumentasjon, forskning, undervisning og kulturformidling." 


Videre leser vi at: "Med bakgrunn i lokale hendelser under den annen verdenskrig ønsker Stiftelsen Arkivet å trekke paralleller til dagens samfunnsforhold. Målet er å styrke arbeidet for grunnleggende menneskeverd, demokrati og holdningsdannelse. Stiftelsen Arkivet vil fremme dialog og forståelse mellom individer, grupper og nasjoner."

Husk medlemskortet ditt (vises frem i skranken) og benytt muligheten til å besøke Stiftelsen Arkivet når du er i Kristiansand!


 

<< Previous        287 av 310        Next >>
 
 
 
Skriv ut