NROF
 

NROFs høringsuttalelse på forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR)

NROF har i den senere tid vært høringsinstans på flere proposisjoner, meldinger, forskrifter og handlingsplaner.

Noe av det første NROF leverte i det nye året, var høringsuttalelse på Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR). NROF mener at FMR gir en god beskrivelse av de utfordringene Forsvaret står overfor. Etter NROFs syn vil den foreslåtte strukturen gi en mer robust forsvarsstruktur med evne til å ivareta Forsvarets oppgaver slik disse er beskrevet i gjeldende politiske dokumenter.

I forhold til de fleste av de land vi kan sammenlikne oss med, har Norge en positiv utvikling i forsvarsbudsjettet. Likevel er det etter NROFs syn neppe tvil om at forholdet mellom budsjetter og ambisjoner er anstrengt. Uten en endring i budsjettnivået, kan NROF ikke se andre realistiske muligheter for å bedre dette, enn å samordne virksomhet og redusere base- og støttestrukturen for å frigjøre midler til blant annet trening og øvelse. NROF støtter således Forsvarssjefens forslag om reduksjoner av base- og støttevirksomheten, men ønsker ikke å ta stilling til hans valg til ulike lokaliseringer.

Etter fremleggelsen av FMR har Heimevernet vært et viktig tema i media. NROF mener det er meget viktig at HV er tilstrekkelig trent og øvet. Forsvarssjefens anbefaling er å redusere HVs struktur for å frigjøre midler til dette. Det NROFs syn er imidlertid at det ikke er grunnlag for den foreslåtte reduksjonen av HV, og at pengene som behøves bør finansieres ved tilleggsbevilgninger.

Les for øvrig hele NROFs høringsuttalelse her.

<< Previous        285 av 310        Next >>
 
 
 
Skriv ut