NROF
 

NROF på tilbudssiden!

I sitt høringsnotat til Stortinget på regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret, utdyper NROF bruk av reservister som et kosteffektivt bidrag til større operative leveranser i en tid med knappe ressurser.

Høringsnotatet gir også honnør for åpenheten om Forsvarets utfordringer, og berømmer at planen har tatt inn over seg den erfarte kostnadsveksten i forsvarssektoren. Samtidig legger NROF vekt på at den politiske ledelsen må beskrive hvordan man skal nå målet om at 2 % av brutto nasjonalprodukt skal brukes til forsvarsformål, og at man må ha en tilstrekkelig satsning i de første årene for å få det Forsvaret vi har, til å «virke» etter intensjonene.

Les høringsnotatet her: Kampkraft og bærekraft - Høringsuttalelse fra NROF

<< Previous        85 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut