NROF
 

Viseadmiral Jan Eirik Finseth har fått NROFs hederstegn


Forbundsstyret i NROF vedtok på slutten av fjoråret å tildele viseadmiral Jan Eirik Finseth NROFs hederstegn. Hederstegnet ble overrakt i dag, onsdag 8. januar, under en mottagelse i Forsvarssjefens representasjonsbolig.


Viseadmiral Jan Erik Finseth får overrakt hederstegnet av NROFs president Jon Erling Tenvik

I begrunnelsen for tildelingen heter det blant annet at:
"Forbundsstyret har i sin vurdering lagt særlig vekt på den positive støtte viseadmiral Jan Eirik Finseth, som sjef Forsvarsstab, har gitt NROF gjennom en årrekke. 

Viseadmiral Jan Eirik Finseth har gjennom en årrekke hatt sentrale posisjoner i Forsvaret. Som sjef for Forsvarsstaben har hans vilje til åpenhet og konstruktiv dialog vært meget viktig for NROF. Særlig viktig har dette vært for å finne farbare veier på det som har fremstått som vanskelige saker for Forbundet. Han har også bidratt til å sette reservistene som ressurs på kartet."


Viseadmiral Finseth sammen med NROFs generalsekretær Jørgen Berggrav og president Jon Erling Tenvik

President i NROF, Jon Erling Tenvik, presiserte ved overrekkelsen at det ikke er noen automatikk i å tildele hederstegnet til Forsvarets ledelse. Den siste som fikk hederstegnet i Forsvarets ledelse var general Arne Solli i 1999 (han var da forsvarssjef.)

Vi gratulerer!

<< Previous        160 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut