NROF
 

Kaptein Håkon Joys har fått NROFs hederstegnForbundsstyret i NROF vedtok i november i fjor å tildele kaptein Håkon Joys NROFs hederstegn. 

I begrunnelsen for tildelingen heter det blant annet at:
Forbundsstyret har i sin vurdering lagt særlig vekt på kaptein Håkon Joys allsidige virksomhet i, og inspirerende ledelse av NROF avd. Bergen i en årrekke.

Håkon Joys kom aktivt med i avd. Bergen allerede i 1977 og var leder i perioden 1979-1983. Hans inspirerende ledelse førte blant annet til at avdelingens medlemstall økte med tilnærmet 100% (fra ca. 300 medlemmer til ca. 600 medlemmer) i ”hans” periode. Han bidro også i sin lederperiode til sterk økning av medlemsaktivitetene i avdelingen.
På tross av sin høye alder, 86 år, er han fremdeles med i flere forsvarsrelaterte organisasjoner og deltar i aktiviteter for forsvarssaken og for å fremme forsvarsviljen i befolkningen.

Kaptein Håkon Joys har på denne måten bidratt til å fremme NROFs formål.

Vi gratulerer!
<< Previous        154 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut