NROF
 

Reserven - relevant eller retorisk?


NROFs generalsekretær Jørgen Berggrav står på talerstolen i Oslo Militære Samfund førstkommende mandag, 11. mars, kl. 1800. NROFs medlemmer inviteres til å delta!

Gjennom hele den kalde krigen var Forsvarets struktur og troverdighet basert på mobiliseringsstyrker ledet av reserveoffiserer. Med overgangen til et tallmessig mye mindre innsatsforsvar med profesjonalisering og høye krav til militær kompetanse er andelen av reservister dramatisk redusert. Fra flere hold har det vært uttalt at det ikke lenger er behov for reservister.

I langtidsplanen for Forsvaret (Prop.73 S (2011-12)) understrekes det imidlertid at det igjen er et behov for en systematisert reserve. Foredraget vil belyse reservespørsmålet ut fra militært behov, et økonomisk perspektiv (smart defence) og behovet for forankring av forsvarsviljen i befolkningen, og vil skissere områder hvor Forsvaret kan få betydelige gevinster av et bedre tilpasset reservistkonsept.

Det blir et godt foredrag etterfulgt av spørsmål og svar i god OMS-stil!


Velkommen!

<< Previous        189 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut