NROF
 

Generalsekretær Jørgen Berggrav holdt mandag 16. januar foredrag i Oslo Militære Samfund

Temaet var refleksjoner over NATOs relevans, basert på hans 4 år i topplederstillinger i Alliansen.

I foredraget understreket Berggrav NATOs avgjørende betydning for det norske forsvarets relevans som konfliktavvergende instrument.

Som ny generalsekretær benyttet han også anledningen til å fortelle forsamlingen om reserveoffiserenes rolle i NATOs operasjoner og strategi, og understreket den store betydningen som NATOs øverste operative sjef, Admiral Jim Stavridis, tillegger reservistene.

Les hele foredraget hans her.

<< Previous        290 av 317        Next >>
 
 
 
Skriv ut