NROF
 

NROFs Hederstegn til Frode Rapp Larsen

I begrunnelsen for tildelingen heter det blant annet:
Frode Rapp Larsen er en usedvanlig sosial, samlende og støttende person. Han er kreativ, praktisk, hjelpsom og miljøskapende. Han er en ja-mann og viker aldri tilbake for å gjøre en innsats til fellesskapets beste. Disse egenskapene har han brukt først og fremst gjennom sin lange tjeneste i Rauøy HV 01304, og senere i ledelsen av NROF avdeling Fredrikstad, nå avdeling Søndre Østfold.Frode Rapp Larsen er pr i dag leder av lokalavdelingen og dessuten primus motor for skytegruppa.
Gjennom sitt virke og sine verv har han:
• bidratt til vesentlig økt deltakelse og aktivitet
• fungert som pådriver for ny lokal skytebane etter at Forsvaret avviklet sitt engasjement i Fredrikstad
• vært drivkraften i etablering og oppbygging av skytebanen gjennom egeninnsats, avtaler og innkjøp av materialer, dugnadsstyring, samtidig som økonomien har vært styrt med stramme tøyler
• vært personlig involvert i bygging av «klubbhus» i tilknytning til banen
• hatt ansvaret som leder av HVU (ungdomsavdelingen) lokalt i en årrekke, fram til nedleggelse i 2016
• påtatt seg ansvaret for ettersyn og transport av kanoner i forbindelse med offisielle salutteringer fra Gamlebyen, Fredrikstad.

Vi gratulerer!
<< Previous        62 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut