NROF
 
NROF og Det Frivillige Skyttervesen, DFS, har nå fått et nærere samarbeid. NROFs skyttere er nå gitt muligheten til å melde seg på som "eget skytterlag" ved påmelding til DFS stevner.

Alle NROFs avdelinger ligger nå inne i DFS's og eksterne webpåmeldings systemer, slik at NROF skyttere nå kan melde seg på og skyte for NROF avdeling. Tidligere måtte NROF skyttere skyte for et DFS skytterlag eller en HV avdeling. DFS har nå åpnet for at NROF også kan registrere sine avdelinger, ved skyting i den militære klassen.
De fleste webpåmeldingssystemer innehar forskjellige brukersnitt og fungerer utmerket.

Det er en detalj i påmeldingssystemet til www.skytestevne.no man må være klar over ved påmelding:
Det man må være oppmerksom på er at det kun kommer opp 25-26 lag når man skriver inn NROF, dvs til og med NROF Midt-Troms. Listen er alfabetisk. Skriver du inn NROF M, får du opp alle NROF lag som starter med bokstaven M.
NROF N gir alle lag med N som først bokstav.
NROF S gir alle lag med S som første bokstav.
OSV
Som dere ser må man altså for lag etter NROF Midt-Troms ta med en bokstav i tillegg til NROF.

NROF håper på at alle NROF skyttere benytter seg av tilbudet DFS og eksterne webpåmeldings systemer har gitt oss. Meld dere på de lokale DFS stevnene og skyt i den militære klassen.

Husk at disse skytingene også kan registreres og godkjennes som skyteaktivitet på Min side. Legg frem dokumentasjon for NROF avdelingen din når du har gjennomført, slik at dette kan legges inn i systemet.

Vi ønsker med dette en riktig god skyttersommer til alle aktive skyttere!
<< Previous        312 av 317        Next >>
 
 
 
Skriv ut