NROF
 

NROF på høring i Stortinget

NROFs president og generalsekretær var torsdag 18. oktober på Stortinget og la frem NROFs høring i Utenriks- og Forsvarskomiteen


Oppsummert er Prop. 1S etter NROFs syn et godt grunnlag for videre arbeid. Imidlertid vil de ambisiøse investeringsplanene kreve en svært stram prioritering. Det er spesielt viktig at øvings- og treningsvirksomhet ikke blir en salderingspost.

Forsvaret vil stå overfor et bredere kompetansebehov enn tidligere, ikke minst for å samarbeide best mulig med andre aktører hjemme og ute. Signalene om økt bistand fra Forsvaret til samfunnssikkerhet understreker dette. Denne kompetansen må identifiseres, trenes og øves for at beredskapen skal være troverdig.
<< Previous        224 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut