NROF
 

NROF overtar den norske Nijmegenadministrasjonen!

Generalinspektøren for Heimevernet har bedt NROF om å overta ansvaret for støtteapparatet for norske militære deltakere i Nijmegenmarsjen i 2016. Dette blir en stor og viktig oppgave og NROF vil legge bredsiden til for å løse den til det beste for deltakere og Forsvaret. For deltakerne vil NROFs overtakelse ikke ha noen praktisk betydning.NROF vil fortløpende informere via de etablerte hjemmesidene og sosiale media. Spørsmål vedrørende deltakelse i marsjen eller ønske om å delta i arrangørstaben kan rettes til prosjektansvarlig Lars Christian Finstad, som nåes på nijmegen@nrof.no 

<< Previous        95 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut