NROF
 

NROF og halvautomatiske våpen

Vi viser til oppslag i Aftenposten i dag mandag 11. juli og ønsker å knytte noen kommentarer til halvautomatiske våpen i Norske Reserveoffiserers Forbund.

Forslagene til ny våpenlov synes spesielt å være rettet mot halvautomatiske rifler av militær karakter. I juni 2012 ble forslag til ny våpenlov sendt ut på høring. Høringsuttalelsen fra NROF kan leses her. 

NROF legger vekt på at Forbundets skyterelaterte aktiviteter gjøres for Forsvaret og dermed er viktig for samfunnets totale beredskap. Kompetansevedlikehold hos den enkelte reservist er et viktig element som er med i alle NROFs aktiviteter, særlig i de skyterelaterte.

I følge Aftenposten er Regjeringen på oppløpssiden i arbeidet med ny våpenlov. EU startet arbeidet med et nytt våpendirektiv etter Paris-terroren høsten 2015 og justisminister Anders Anundsen sier til avisen at de avventer dette arbeidet. NROF er av den oppfatning at Regjeringen sannsynligvis vil samkjøre norsk våpenlov mot EUs våpendirektiv.

I ytterste konsekvens må Forbundet være forberedt på at skyting med halvautomatiske våpen i NROFs regi kan falle bort dersom det kommer et forbud i en ny våpenlov. Men foreløpig går alle skyteaktiviteter i NROF som vanlig i våre avdelinger. 

<< Previous        79 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut