NROF
 

NROF med foredrag på Nordisk Veterankonferanse

6. og 7. november ble den første nordiske veterankonferansen arrangert i Oslo


– Våre veteraner bør anerkjennes for sin unike erfaring, ferdigheter og kunnskap, sa forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, under veterankonferansen hvor over 200 nøkkelpersoner fra Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen og Norge deltok.

Konferansen var en del av Regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge», hvor det settes fokus på nordmenn som har tjenestegjort eller tjenestegjør i utlandet. På seminaret delte nordiske kompetansemiljøer kunnskap og erfaringer. 

For NROF og prosjektet Employer Support (ES), ble konferansen svært god. NROFs generalsekretær og prosjektleder for ES, Gunvald Øyna, holdt foredrag om prosjektet under tittelen ”Employer Support – Hvordan kan man øke samarbeidet mellom privat sektor og Forsvaret?”. Foredraget gikk inn i delen av konferansen som hadde fått navn ”Veteranene som en ressurs”. I anledning temaet, ble GS Jørgen Berggrav og løytnant Emil Johansen (veteran og støttespiller i ES-prosjektet) intervjuet av NRK Østlandssendingen på direkten på morgenen.


Prosjektleder Gunvald Øyna orienterer om Prosjekt Employer Support. Foto. Forsvarets Veterantjeneste

Senere under konferansen, var temaet ”Frivillig arbeid for veteranene” og NROF som veteranorganisasjon ble presentert. Generalsekretæren la vekt på at veteranene har mulighet til å delta i alle aktivitene forbundet tilbyr. På denne måten kommer de inn i et aktivt miljø og får vedlikeholdt kunnskaper og/eller vært med på nye og spennende aktiviteter som gir en god mestringsfølelse!

Etter en presentasjon fra alle de nordiske veteranorganisasjonene, var det en paneldebatt som ble ledet av NROFs GS. Et av spørsmålene var hvordan organisasjonene skulle tiltrekke seg yngre medlemmer. Veteran Emil Johansens svar var at han og hans veterankolleger skulle ”teste ut” organisasjonene og se hva de har å tilby. NROFs utfordring til Emil var deltagelse på neste års Recon Team Competition og den konkurransen ville han gjerne være med på!


Paneldebatt med alle de nordiske veteranorganisasjonene. NROFs Jørgen Berggrav, til høyre, leder samtalen. Foto: Forsvarets Veterantjeneste.

NROF sørget også for 220 konferansedeltagere fra syv land fikk Støtt våre soldater-pinsen. Det var flott å se at den norske gule sløyfen ble satt på jakkeslaget til deltagerne ved siden av den tilsvarende svenske og danske gule sløyfen.

Den nordiske veterankonferansen ble arrangert av Justisdepartementet, Utenriksdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Forsvarsdepartementet – i samarbeid med det nordiske forsvarssamarbeidet Nordefco.

<< Previous        211 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut