NROF
 

NROF har undertegnet ny avtale med Vernepliktsverket

Avtalen er et resultat av reforhandling av tidligere avtale og skal reforhandles hvert år

Hovedhensikten med avtalen er å legge forholdene til rette slik at NROFs medlemmer, med sin kompetanse, kan formidles som et viktig bidrag til dagens totalforsvar. 


NROFs president, Sigurd Hellstrøm og Vernepliktsverkets sjef, brigader Geir Kjøsnes med undertegnet avtale. Foto: Ståle Sandholt

Ønsker du å stille din kompetanse til disposisjon for en eller annen beredskapsfunksjon i vårt totalforsvar, bør du besøke ”Min side” på forbundets hjemmesider og registrere deg ved å krysse av for ”Aktiv Reserve”. Legg deretter inn beskrivelser av din sivile og militære kompetanse. Da blir du synlig og søkbar i vår database og kan formidles til arbeider samfunnet og spesielt Forsvaret måtte ha behov for.

Ved denne gjennomgangen av avtalen er det nå også gitt åpning for at NROF kan yte bistand direkte til Forsvarets øvrige avdelinger med rekruttering av vernepliktig befal og HV-befal.

NROF skal fortsatt bistå VPV med rekrutteringsoffiserer slik vi gjorde i 2010. Ønsker du å få kurs som rekrutteringsoffiser og reise rundt på skoler i regi av VPV, er det fint om du sender oss noen ord sammen med CV’en din!

Les hele avtalen her.


<< Previous        304 av 310        Next >>
 
 
 
Skriv ut