NROF
 

NROF har fått plass som observatør i Landsrådet for HV

NROF har, som en solid støttespiller til Forsvaret, fått observatørplass i Landsrådet

Landsrådet for HV skal sikre HVs forankring i de sivile org som er valgt ut på bakgrunn av sine samfunns-, nærings- eller beredskapsmessige betydning.

NROF har et stort antall HV-befal som medlemmer og vi bidrar sterkt til samvirke mellom HV og det sivile samfunn. Sett også i lys av den reforhandlede avtalen med Forsvaret, som forvaltes av HV, er det svært gledelig at NROF nå blir observatør i Landrådet.

Landsrådet skal samles normalt to ganger i året og skal bistå med uttalelser, forslag og råd i alle viktige spørsmål som angår HV. Landsrådet i dag består av representanter fra 13 sivile organisasjoner og en tillitsvalgt Heimevernsrepresentant fra hvert Heimevernsdistrikt/Sjøheimevernskommando, i alt 25 medlemmer.

Les mer om Landsrådet for HV her. Landsrådet for HV er samlet under ledelse av Gerd Kristiansen, LO

<< Previous        279 av 317        Next >>
 
 
 
Skriv ut