NROF
 

NROF avd. Oslo inviterer til foredragskveld på Forsvarets stabsskole

I samarbeid med International Business Forum og Forsvarets stabsskole, inviteres det til «Fengselskirken» på Akershus Festning mandag 2. november kl. 1600.

Kveldens hovedtema er:
Russland


Forholdet til Russland er blitt betydelig forverret i løpet av de siste årene. Noen snakker om en «verdikamp» mellom vest og øst, og som en konsekvens ser vi en militær opprusting på begge sider. Hva gjør Russland spesielt?

Møtet vil med innlegg og diskusjon ta for seg geopolitiske, økonomiske og sikkerhetspolitiske utviklingstrekk med utgangspunkt i Russland.

Av foredragsholdere kan nevnes:
Jacub Godzimirski, seniorforsker på NUPI
Tor Bukkvoll, forsker hos Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Herbert Kristoffersen, fagsjef i Finansdepartementet

Som en avslutning på den faglige delen, vil oberstløytnant Palle Ydstebø fra Forsvarets stabsskole holde et foredrag om Waterloo – ikke om selve slaget, men hvilken plass slaget har hatt og har i europeisk historie.

Møt også Dick Zeiner-Henriksen og August Rathke, begge fra Kompani Linge, som er verter i Lingeklubben etter middagen.

Møtet er gratis, men for de som ikke er medlemmer av International Business Forum er prisen for middag kr 710,-. Det er opp til den enkelte om man vil delta på middagen. Antrekk jakke/slips. Legitimasjon må forevises.

Påmelding til Robin Vidnes: robin.vidnes@ibf.no eller på tlf. 900 39 790 innen 27. oktober.


<< Previous        105 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut