NROF
 

International Business Forum (IBF) i samarbeid med Shippingklubben, Forsvarets høgskole og NROF avd. Oslo inviterer til en aften på Akershus Festning og "Fengselskirken" (Bygning 10)Mandag 3. november kl. 1600
  • "Aktuelle geopolitiske utviklingstrekk"
  • "Cyberspace - trusler i det digitale rom"

I løpet av det siste året har vi sett nye alvorlige trusler tilsynelatende dukke opp fra ingensteds. Den overraskende fremgangen til Den islamske stat (IS) i Irak og Russlands overtagelse av Krimhalvøya og opprøret i østre Ukraina har preget både media og den offentlige debatten. Et element i alle disse er åpne og skjulte aktiviteter i det digitale rom.

Møtet vil med innlegg og diskusjon ta for seg geopolitiske, økonomiske, og sikkerhetspolitiske utviklingstrekk. Videre vil vi søke å sette cyberspace inn i rammen av det digitale rom. Cyber

I løpet av det siste året har vi sett nye alvorlige trusler tilsynelatende dukke opp fra ingensteds. Den overraskende fremgangen til Den islamske stat (IS) i Irak og Russlands overtagelse av Krimhalvøya og opprøret i østre Ukraina har preget både media og den offentlige debatten. Et element i alle disse er åpne og skjulte aktiviteter i det digitale rom. Cyberspace er et forholdsvis nytt begrep. Hva omfatter både en sivil og militær ramme for den enkelte borger? Hva med folkeretten og det digitale rom?

For å belyse disse spørsmålene er følgende panel satt sammen:

Beat Wittmann – sveitsisk økonom, som vil ta for seg aktuelle geopolitiske og økonomiske utfordringer. Han vil også komme inn på bruk av det digitale rom innenfor næringslivet, herunder finans.

General (p) Sverre Diesen forsvarssjef fra 2005 til 2009.
Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)

Avdelingsdirektør Hans Christian Pretorius fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (den 3.hemmelige tjenesten i tillegg til den militære e - tjenesten og PST) vil ta for seg forsvar mot cyberangrep mot næringsliv og offentlig sektor.

Som avslutning på den faglige delen har vi invitert tidligere direktør i Norges Automobilforbund og aktiv i MILORG/XU under krigen- Erling Storrusten til å fortelle om sine erfaringer under den 2. verdenskrig. 

Møtet er det 16. i rekken som avholdes på Forsvarets høgskole hvor vi søker å sette fokus på emner hvor Forsvaret og næringslivet kan tilføre hverandre noe. 

Program:
1600-1615 Åpning av møtet ved Sjef Forsvarets stabsskole flaggkommandør Jan Berglund - "Hva er cyber?"
1615-1700Beat Wittman

“Riks and Opportunities in an ever more interdependent world Economy spanning the dimension of finance, energy, cyber and culture.” Foredraget holdes på engelsk.

Beat Wittman er økonom utdannet i Sveits. Han har hatt ledende stillinger i bank og investeringselskaper i Sveits. Han benyttes

som kommentator og gjesteforeleser innenfor økonomi ved anerkjente universiteter. Han er forfatter til artikler i tidsskrifter som Wall Street Journal, Financial Times, Bloomberg, samt at han deltar i økonomiske programmer i radio og på TV i Sveits, USA, og Storbritannia. Han har også holdt foredrag i Shipping klubben 

1655-1730Pause/forfriskninger
1730-1800Sverre Diesen, tidl. forsvarssjef 
1800-1830Hans Christian Pretorius, avd. dir. for operativ avdeling i NSM

Hans Christian Pretorius har utdannelse fra Universitet i Bergen og Handelshøyskolen BI. Han har jobbet med IKT-sikkerhet i 15 år, både i Politiet, Forsvaret og privat sektor. De siste årene som leder av Cisco A. S og leder for konsernsikkerhet i Evry A. S. I 2009 avsluttet Pretorius et 3 års opphold i De arabiske Emirater hvor han jobbet innen oljesektoren. Han har også jobbet med IKT innen shipping og konsulentbransjen.

1830-1850Paneldiskusjon - innlegg fra salen
1900-1930Erling Storrusten
"Spion i det tyske hovedkvarteret i Festung Norwegen" - en amatør mot profesjonelle.

Erling Storrusten var gymnasiast da krigen begynte. I 1942 ble han kurer i Milorg i Lillehammer og Gudbrandsdalen. Høsten 1944 ble det tyske hovedkvarteret for «Festung Norwegen « flyttet til Lillehammer. Han ble da ansatt i XU (militær etteretning) og klarte å kartlegge det tyske hovedkvarteret i detalj. I 1945 måtte han flykte til Sverige under dramatiske omstendigheter. Han var etter krigen en sentral skikkelse i norsk reiseliv med ledende stillinger i SAS og var administrerende direktør i Norges Automobilforbund.  Han har utgitt flere bøker- senest om Hurtigruten i 1994.

1945-2145Fellesmiddag i Fanehallen på Akershus Festning

For de som har lyst og anledning, legger vi opp til et besøk i lokalene til Kompani Linge på Akershus Festning med omvisning. For de som tidligere ikke har besøkt lokalene, er dette et stykke Norgeshistorie.      

Det er begrenset plass i Lingeklubben - max 30. Det vil derfor bli gitt prioritet til det personell som ikke har vært der før.  Lingeklubben er lokalisert i bygning 8-samme bygning som MP-stasjonen. Dick–Zeiner-Henriksen og August Rathke fra Kompani Linge er verter.

Møtet avsluttes med en middag i Fanehallen på Akershus Festning. Møtet er gratis, men for dem som ikke er medlemmer av International Business Forum, er prisen på middagen kr. 690,-. Det er opp til den enkelte om man vil delta på middagen.


Påmelding:
robin.vidnes@ibf.no eller tlf. 900 39 790 med angivelse om man ønsker middag eller ikke.

Bankgiro 6061.10.20476. Det er anledning til å ha  med gjester. Av sikkerhetshensyn, må fullt navn og adresse oppgis. Ta med gyldig legitimasjon.

Antrekk: Dress/jakke slips


<< Previous        134 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut