NROF
 

International Business Forum (IBF) i samarbeid med Shippingklubben, Forsvarets høgskole og NROF avd. Oslo inviterer til en aften på Akershus Festning og "Fengselskirken" (Bygning 10)Mandag 4. november kl. 1600

  • "Aktuelle geopolitiske utviklingstrekk"
  • "Midt-Østen - hva skjer?"
  • "Den nye geopolitiske kampen om Midt-Østen"
Syria, Libanon, Iran, Irak er ustabile. USA er ikke lenger i samme grad som før avhengig av import av olje fra Midt-Østen, og har flyttet fokus over til Stillehavsområdet. For å belyse dette har vi satt sammen følgende panel:
  • Henrik Thune- Norsk Utenrikspolitisk Institutt(NUPI) -leder av Midt-Østenseksjonen i NUPI vil belyse den politiske delen i en region med stor forandring
  • Obl. Terje Torsteinson fra Forsvaret vil belyse den militære situasjonen i området 
  • Thina Margrethe Saltvedt oljeanalytiker Nordea, vil belyse oljens betydning for verdensøkonomien og for norsk økonomi. 
Som avslutning på den faglige delen har vi invitert Dick Zeiner-Henriksen fra Kompani Linge til å fortelle fra sine erfaringer under krigen under tittelen  "Hva kan man lære av en krig" .

Møtet er det 15. i rekken som avholdes på Forsvarets høgskole hvor vi søker å sette fokus på emner hvor Forsvaret og næringslivet kan tilføre hverandre noe. 

Program:
1600-1615 Åpning av møtet ved Sjef Forsvarets stabsskole; flaggkommandør Håkon Tronstad
1615-1655Henrik Thune - NUPI
Henrik Thune ble cand.polit. i statsvitenskap ved Universitetet i Osloi 1997, avla mastergrad i international relations fra London School of Economics and Political Science i 1995, og forsvarte doktorgraden i statsvitenskap (internasjonal politikk) ved Universitetet i Oslo høsten 2008.Han har vært tilknyttet Norsk Utenrikspolitisk Institutt som forsker, seniorforsker og forskningsleder fra september 1997. og 2012 var Thune ansatt som prosjektleder i utenriksminister JonasGahr Støres sekretariat
1655-1730Pause/forfriskninger
1730-1800Oberstløytnant Terje Torsteinson
Oblt. Terje Torsteinson har de siste 13 årene holdt foredrag på vegne av Forsvarets stabsskole.  Han tjenestegjør i dag ved Luftforsvarets Utdannings­inspektorat på Rygge Flystasjon. Han er utdannet jagerflyver. Han har bl.a. vært sjef for Mediagruppen ved Forsvarets Stabsskole. 
1800-1820Thina Margrethe Saltvedt - sjefsanalytiker i Nordea
Thina Margrethe Saltvedt arbeider som sjefanalytiker makro/olje i avdelingen for Economic Research i Nordea Markets globalt. Hun har også arbeidet i avdelingen for Operational Risk i Nordea Markets. Før hun startet i Nordea arbeidet hun i Norges Bank i området for Finansiell Stabilitet. Hun innehar en Doctor of Philosophy (Ph.D) grad fra University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST),Storbritannia.
1820-1845Paneldebatt
1850-1930Dick Zeiner-Henriksen, Kompani Linge
Dick–Zeiner Henriksen var 15 år da krigen kom til Norge. Han var aktiv med i motstandsbevegelsen under krigen og utførte flere operasjoner i Osloområdet bl.a. sammen med Max Manus, Gregers Gram og Gunnar Sønsteby. Han opererte på slutten av krigen i Midt-Norge tilknyttet “GREBE” (se bildet) Etterkrigen gikk han over i det sivile, og har hatt flere ledende stillinger innenfor økonomi. Han vil i sitt innlegg ta utgangspunkt i sine erfaringer fra krigen og om disse har gitt ham (oss) noe vi kan benytte. 
1945-2145Fellesmiddag i Fanehallen på Akershus Festning

For de som har lyst og anledning, legger vi opp til et besøk i lokalene til Kompani Linge på Akershus Festning med omvisning. For de som tidligere ikke har besøkt lokalene, er dette et stykke Norgeshistorie.      

Det er begrenset plass i Lingeklubben - max 30. Det vil derfor bli gitt prioritet til det personell som ikke har vært der før.  For de som ikke kommer inn, eller ikke har anledning denne kvelden, vil vi arrangere en omvisning den 5. november kl 1930.

Lingeklubben er lokalisert i bygning 8-samme bygning som MP-stasjonen.

Dick–Zeiner-Henriksenfra Kompani Linge er vert.

Møtet avsluttes med en middag i Fanehallen på Akershus Festning. Møtet er gratis, men for dem som ikke er medlemmer av International Business Forum, er prisen på middagen kr. 690,-. Det er opp til den enkelte om man vil delta på middagen.

Påmelding:
robin.vidnes@ibf.no eller tlf. 900 39 790 med angivelse om man ønsker middag eller ikke.

Bankgiro 6061.10.20476. Påmelding innen 27. oktober. Det er anledning til å ha  med gjester. Av sikkerhetshensyn, må fullt navn og adresse oppgis. Ta med gyldig legitimasjon.

Antrekk: Dress/jakke slips


<< Previous        172 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut