NROF
 

Møt reservistkolleger i København


NROFs danske søsterorganisasjon inviterer også i år til workshop i København. Fredag 2. til søndag 4. november.

Bli med på «Nordic Reserve Forces Symposium 2018»!


I invitasjonen fra HPRD heter det:
“With participants from Norway, Sweden, Finland, United Kingdom, Germany and Denmark, we will explore best practice and challenges from our own reserve and develop applicable actions to the other participating nations and their reserve force situation.

Best practices on Reserve Forces Integration will be dealt with in break-out sessions, with input from senior participants with a broader knowledge of the reserve forces integration and its history.”


Du vil treffe reservistkolleger og få et innblikk i landenes arbeid i reservistspørsmål. Du vil ikke minst få en unik mulighet til å få råd på hvordan du kan bruke din militære erfaring overfor sivil arbeidsgiver.

Deltagerne vil være både yngre og eldre reservister. De yngre reserveoffiserene skal kunne trekke på «seniorenes» erfaringer og bli styrket i sine muligheter til å finne gode synergier mellom sivilt og militært arbeidsliv.NROF ønsker å sende to medlemmer til workshopen i København. Vi ønsker deg som er under 35 år, arbeider i det sivile og gjerne har flere års bakgrunn fra Forsvaret. Workshopen vil foregå på engelsk.

Ønsker du å delta? Send oss noen ord om bakgrunnen din, hva du kan bidra med inn i en slik workshop og hvordan du kan bruke kunnskapen på arbeidsplassen din etterpå. NROF betaler reise og opphold etter forbundets reiseregulativ.

Send søknad til camilla.brisa@sekr-nrof.no snarest mulig og innen 17. oktober.
 
<< Previous        12 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut