NROF
 

NROFs militærmaktseminar arrangeres 26. til 28. oktober i samarbeid med Forsvarets høgskole

Forsvarets høgskole og Norske Reserveoffiserers Forbund har på ny utformet et militærmaktseminar. Denne gangen skjer dette over tema ”Moderne militærmakt og det norske forsvaret”.

Seminaret gjennomføres i tiden 26.-28. oktober ved FHS på Akershus Festning. Seminaret er innledet i fire avsnitt som faglig sett kan stå hver for seg.

Fredag 26. oktober etter lunsj:”Et forsvar for vår tid” Ny langtidsproposisjon for Forsvaret.

Lørdag 27. oktober før lunsj: Militærteoretisk utvikling – hva er trendene del I? Omhandler trender innen teori om landmakt, sjømakt og luftmakt.

Lørdag 27. oktober etter lunsj: Militærteoretisk utvikling – hva er trendene del II? Omhandler trender innen teori om spesialstyrker, militære operasjoner innen Comprehensive Approach og moderne fellesoperasjoner.

Søndag 28. oktober før lunsj: Forsvaret og dagens militære operasjoner Omhandler bruk av styrker fra Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret, samt ledelse av styrker fra Forsvarets fellesoperative hovedkvarter.

Seminaret belyser aktuelle forsvars- og sikkerhetspolitiske problemstillinger i en militærteoretisk og praktisk kontekst.

Målgruppe:
Personer som ønsker en dypere og bedre forståelse for det nye Forsvaret.
Under seminaret vil du få tilgang til landets fremste eksperter innen feltet militærmakt, og du kan oppdatere deg på status i dagens forsvar i et høgskolemiljø.

Det forutsettes at NROF-medlemmer som har gjennomgått kurset gjennomfører informasjon og orienteringer ved egen avdeling.

Kursavgift pr økt (ca 4 timer):
Medlemmer av NROF – kr 300,- inkludert middag fredag, eller lunsj lørdag eller søndag

Ikke medlemmer av NROF – kr 600,- inkludert middag fredag, eller lunsj lørdag eller søndag

Kursavgift for hele kurset, fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag
Medlemmer av NROF – kr 900,- inkludert to middager og to lunsjer
Ikke medlemmer av NROF – kr 1800,- inkludert to middager og to lunsjer

Deltagere som ikke følger hele kurset, men ønsker å delta under kursmiddagen på lørdag, betaler kr 600,- i tillegg.

NROF-medlemmer får for øvrig godtgjøring etter reiseregning, og opphold dekket under kurset.

Meld din interesse og du får tilsendt skjema hvor du tilpasser din tilstedeværelse i samsvar med eget ønske.

Påmelding til post@nrof.no med påmeldingsfrist 21. september utsatt til 27. september.

 

<< Previous        228 av 310        Next >>
 
 
 
Skriv ut