NROF
 

66 år etter minnes fortsatt den innsats og de ofre som ble gitt i frihetens øyeblikk. 22 soldater og befal tapte livet på seierens dag.

 

I dagene etter den tyske kapitulasjon ble det iverksatt overføring av tungt bevæpnede tropper og materiell fra Storbritannia til Norge. Fase I av denne overføringen ble kalt ”Operasjon Doomsday” og omfattet 3 500 mann. Styrken skulle overføres til Norge med fly eller destroyere. De allierte var som sikkert kjent, ikke sikre på om de tyske styrkene i Norge ville legge ned sine våpen på tross av den tyske kapitulasjon.

 

3 uker senere skulle ytterligere innsatstyrker overføres til Norge. Denne fasen omfattet ca 10 000 og skulle deployeres under dekknavnet ”Apostle”.

 

Den innledende operasjon ble iverksatt allerede 9 mai. Været i Sør-Norge var imidlertid svært ugunstig med tungt regnvær og lavt skydekke. 210 fly skulle til Norge den 10 mai 1945. Kun 22 gjennomførte flyturen og kom frem til sitt bestemmelsessted. Øvrige gjorde vendereis da værforholdene ble stadig verre. Kombinasjon av flaks og dyktighet medførte at 22 fly likevel nådde frem til sine bestemmelsessteder i Norge. 3 fly nådde aldri frem.

 

Navigsjonsfeil, tekniske problemer førte et av flyene innover Sverige og flygeren valgt å ta ned flyet på innsjøen Store-Røgden. De fleste av disse overlevde, men 4 omkom - 3 av disse ble aldri funnet.

 

Tekniske problemer med brann i en av motorene forårsaket at neste fly ikke nådde landingsbanen på Gardermoen. Flyet krasjlandet i det svært uveisomme terrenget rundt bekken Sogna med en knapp kilometer igjen til flystripa. 20 unge menn mistet livet her.

 

Det siste flyet antas også å ha fått navigasjonsproblemer og søkte fastpunkter i terrenget ved stadig å gå lavere. Det ble for lavt og flyet traff Andtjernåsen og eksploderte. Alle om bord omkom. 22 unge menn mistet livet i sitt bidrag til å sikre en fredelig avvikling av den tyske okkupasjon her i Norge. Gjennomsnittalderen var på kun 24 år. 9 av dem hadde rukket å bli kun 18-19 år.

 

I 1989 ble minnesteinen reist etter initiativtaker og ildsjelen vpl major Harald Meltzer omfattende arbeid. Minnesmerket ble avduket av den britiske og kanadiske  ambassadør og overlevert Oslo kommune ved Albert Nordengen.

 

50 år etter tagedien på Andtjernåsen inviterte driftige og aktive vernepliktige befal i NROF til markering av ulykken med det så tragiske utfallet. Siden 1995 har markeringen vært et årlig arrangement sammenkalt og tilrettelagt av NROF avd Oslo.  Som i 1989 deltok det også i år representanter fra den kanadiske og britiske ambasaden (ambassadør med forsvarsatt). På ny ble det en ærverdig, høytidelig og ydmyk stund i et felles minne om de som ga alt for vår frihet.

 

NROF vil få takke NROF avd Oslo ved spesielt brødrene Brekke, men selvsagt også alle de andre som vi år etter år finner i arbeid med denne minnestunden. Arrangementet ble som vanlig godt støttet av HV 02.

En varm takk til dere alle!

Den historiske gjengivelsen er tatt ut av heftet "Flyulykken i Sørkedalen 10. mai 1945" forfattet av vpl kapt Harald Schram. Heftet ble utarbeidet i forbindelse med 50 års markeringen av flyulykken i 1995.


JR

<< Previous        306 av 310        Next >>
 
 
 
Skriv ut