NROF
 
Personelloffiserer - Militære engasjementer

Vernepliktsverket vurderer å engasjere inntil fire befal som personelloffiserer i gradssjiktet fenrik/løytnant/kaptein. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være innen registrering av tidligere internasjonal tjeneste og/eller annet personellrelatert arbeid.
 
Det kreves befalsutdanning og det er en forutsetning at sikkerhetsklarering kan gis. Engasjementene er i første omgang beregnet frem til høsten 2013. Arbeidssted er Vernepliktsverket, Hamar (Ridehuset).

Ønskes flere opplysninger om stillingene, ta kontakt med oberstløytnant Ann Karin Knotten på tlf 62 51 56 10/mobil 488 92 698, elle major Helge Ryen på tlf 62 51 56 76/mobil 911 14 751.

Søknad vedlagt bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes innen 13.02 til Vernepliktsverket , v/ førstekonsulent Grete Bagsjøberget, Postboks 4074, 2306 HAMAR.

Andre ledige stillinger i Forsvaret finner du her!
 
<< Previous        279 av 310        Next >>
 
 
 
Skriv ut