NROF
 

Militærhistorisk veterantur til Bosnia-Herzegovina i september

19. - 24. september gjennomfører Forsvarssjefen en militærhistorisk veterantur til Bosnia-Herzegovina, arrangert av Forsvarets veteranavdeling, Forsvarets Forum og Forsvarsdepartementet.

NROF har fått anledning til å foreslå veteraner (som er medlemmer) til å delta på turen i september.

Det er ønskelig med veteraner fra alle forsvarsgrener og fra forskjellige misjoner. Du kan være yrkesbefal, vernepliktig befal eller menig. 

Vi går derfor bredt ut til våre medlemmer og spør om det er noen av NROFs veteraner fra misjonene i Bosnia-Herzegovina i tiden 1992-1999 som kunne tenke seg å være med på tur?

De som blir tatt ut til reisen vil få dekket reise og opphold fra Gardermoen og retur av Forsvaret. 

Kunne du tenke deg å delta? Send noen ord til camilla.brisa@nrof.no innen fredag 20. mai og fortell når du var på Balkan og hvilken misjon du deltok i og hvorfor du vil reise. NROF vil deretter lage en prioritert innstilling til Forsvarets veteranavdeling som står for den endelige utvelgelsen. Det er ønskelig at den/de som blir plukket ut, forteller om turen i Pro Patria senere på høsten.

Bildene er fått av og brukt med tillatelse fra Arne Hagtvedt.
 
 
<< Previous        84 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut