NROF
 

Militær bakgrunn er en ressurs for næringslivet

Vi inviterer til konferanse i Trondheim, Bergen og Oslo i oktober

Vi ønsker å belyse hvordan vi kan sikre en fleksibel utnyttelse av personell og kompetanse mellom privat/offentlig sektor og Forsvaret. Tjeneste og øvelser i dagens forsvar gir økt kompetanse som er relevant for alle arbeidsgivere.

• Er utdanning og erfaring fra Forsvaret en uutnyttet ressurs i det sivile
   arbeidsmarked?
• Kan utdanning og erfaring du har med deg fra Forsvaret bedre din bedrifts
   konkurranseevne?
• Hvordan skal din arbeidsgiver vite at du har verdifull erfaring fra Forsvaret og
   at denne kan brukes i din sivile jobb?


Norske Reserveoffiserers Forbund, i samarbeid med Norges Forsvarsforening, inviterer representanter for næringslivet i Trondheim, Bergen og Oslo til en interessant konferanse for å utveksle synspunkter om fleksibel utnyttelse av personell og kompetanse mellom privat/offentlig sektor og Forsvaret.

NROFs medlemmer (enten dere er arbeidsgiver eller arbeidstaker) er også hjertelig velkomne!

17. oktober  på Luftkrigsskolen i Trondheim 
26. oktober  på Sjøkrigsskolen i Bergen 
31. oktober  på Artilleriloftet på Akershus Festning i Oslo 

Send påmelding til jorunn@forsvarsforeningen.no eller tlf 23 19 62 60

Les hele programmet her:

Klikk her for å lese hele programmet! 
<< Previous        218 av 310        Next >>
 
 
 
Skriv ut