NROF
 

Levekårsundersøkelsen for veteraner fra Forsvaret og politipersonell

Som en del av tiltakene i handlingsplanen for ivaretakelse av veteraner "I tjeneste for Norge", gjennomføres det i høst en levekårsundersøkelse blant veteraner.

Det er Statistisk sentralbyrå som står for gjennomføringen av undersøkelsen på oppdrag fra Forsvarsdepartementet. NROF oppfordrer alle som blir kontaktet om å delta!

Her er pressemeldingen SSB sendte ut i dag:

Levekårsundersøkelsen for veteraner fra Forsvaret og politipersonell 

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører høsten 2012 en levekårsundersøkelse for veteraner med erfaring fra internasjonale operasjoner fra Forsvaret og politiet. Undersøkelsen gjøres på oppdrag fra Forsvarsdepartementet. I tiden fremover går det ut informasjonsbrev og brosjyrer til 3500 personer. Disse er trukket ut som et tilfeldig utvalg blant forsvars- og politipersonell med erfaring fra internasjonale operasjoner. 

Formålet med undersøkelsen er å få økt innsikt i veteraners og andre utsendtes livssituasjon for videre forskning og tiltak. Spørsmålene i undersøkelsen handler blant annet om, helse, bolig, arbeid, økonomi og fritid. I tillegg er det en del spørsmål knyttet til det å ha deltatt i internasjonale operasjoner. 

For mer informasjon om undersøkelsen og kontaktinformasjon, besøk: www.ssb.no/innrapportering/veteran/

Med vennlig hilsen 

Sverre Amdam 
Førstekonsulent 
Statistisk Sentralbyrå 

<< Previous        227 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut