NROF
 Oslo og Akershus heimevernsdistrikt får ledig tre stillinger som områdesjefer


Mange medlemmer i NROF er godt kvalifisert til vervet som områdesjef og HV trenger dyktige områdesjefer. Vær med og bidra! Les stillingsbeskrivelsene og søk i dag. 

Det blir ledig stilling i følgende områder:
Sentrum HV-område 02216 blir ledig fra 1. januar 2018 (søknadsfrist 15. november)
Østmarka HV-område 02103 er ledig (søknadsfrist 1. oktober)
Nesodden og Frogn HV-område 02222 er ledig (søknadsfrist 1. oktober)

Tiltredelse etter nærmere avtale. Stillingen er et verv og er tillagt kapteins-/kapteinløytnants grad.

Arbeidsoppgaver
Nevner her noen:
Planlegge, og gjennomføre pålagte oppdrag.
Administrere, organisere og trene HV-området ihht gitte føringer.
Samarbeide med relevante sivile myndigheter og organisasjoner.
Delta i den kommunale HV-nemdas møter.
Delta på planlegging- og ordremøter i distriktsregi.

Kvalifikasjonskrav
Stillingen kan søkes av yrkesbefal, vernepliktig og utskrevet befal samt HV-befal. Områdesjefstillingen er på åremål.
Søkeren skal fortrinnsvis være bosatt innenfor området eller i nær tilknytning til områdets geografiske grenser.

Vi tilbyr
Stillingen godtgjøres per dags dato tilsvarende 9 % av lønnstrinn 55 i statens lønnsregulativ. Lønnen justeres etter lønnsutviklingen for lønnsrammene for kapteinsgraden. Lønnsordningen er tredelt, bestående av en årlig fast lønns og godtgjøringsdel og to variable lønnsdeler.

Søknad, vedlagt rettkjente avskrifter av vitnemål/attester, stiles til Sjef for Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 og sendes:

Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02
Postboks 800, Postmottak
2617 Lillehammer

E-post: forsvaret@mil.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til: 
G-1 ved HV-02 på tlf. 23 09 26 10
 


<< Previous        49 av 313        Next >>
 
 
Skriv ut