NROF
 

I NROFs sekretariat har vi ledig en 50 % prosjektstilling

 
Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) er en landsdekkende organisasjon med formål å støtte Forsvaret og forankre forsvarsviljen gjennom å arrangere virksomhet som vedlikeholder og fremmer medlemmenes kompetanse og aktive forhold til Forsvaret. NROF har 57 lokalavdelinger landet over. Forbundet legger opp til en variert virksomhet som bygger opp under målsettingen og som er attraktiv for medlemmene. Virksomheten tar utgangspunkt i Forsvarets behov for reservister i dag og i fremtiden og grupperes innenfor kjerneområdene kompetanse, informasjon, militæridrett, samt kultur og tradisjon. NROF gir ut det militærfaglige magasinet Pro Patria.

NROF har et sekretariat med fire fulltidsansatte, en redaktør på deltid og en prosjektstilling på deltid. Vi har lokaler på Akershus festning. Den nyansatte vil bli en del av et sammensveiset team. Det er et godt og uformelt miljø. Det vil være en fordel å ha kjennskap til arbeid i frivillige organisasjoner og det å ha medlemskontakt. 

Arbeidsoppgaver:
- Administrasjon av materiell og utstyr som er utlånt fra Forsvaret
- Feltmessig «grønn» virksomhet med arrangement og planlegging/oppfølging av ulike aktiviteter 
* Skyteaktiviteter
* Feltidrett
* Marsj (som Nijmegen/marsjmerkeprøver etc)
- Mestringsaktiviteter 
- Andre spennende og varierte oppgaver som dukker opp

Personlige egenskaper:
Vi søker deg som har lyst og evne til å beholde kontakten med Forsvaret på ulike nivåer. Du bør være selvstendig, ha initiativ og gjennomføringskraft. Du må like å omgås mennesker. Du må evne å ha mange oppgaver på gang samtidig og trå til i den praktiske gjennomføringen der det trengs. Personlig egnethet vektlegges.

Du må ha lyst til å arbeide i grensesnittet mellom det sivile og Forsvaret og se reserven som en ressurs. Det forutsettes at du har utdannelse fra Forsvaret og erfaring feltmessig tjeneste.
Stillingen vil passe godt for deg som har mulighet til å frigjøre deg fra annen virksomhet og arbeide 50 % hos oss. En sprek forsvarspensjonist som ikke har lyst til å sitte hjemme, men som vil være med å bidra, vil også passe godt inn hos NROF.

Det må påregnes arbeid utenfor normal arbeidstid og i helger. Lønn og tiltredelse etter avtale. Søknadsfrist 6. januar 2017.

For mer informasjon, ta kontakt med ass. generalsekretær Ståle Sandholt eller informasjonsansvarlig Camilla Briså på tlf. 22 47 82 40 eller send søknad og CV til post@nrof.no .

<< Previous        70 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut