NROF
 

Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 (HV-02) lyser ut stillinger som områdesjefer


Garderfjell HV-område 02207 - tilsetting fra 1. april
Nesodden og Frogn HV-område 02222 - tilsetting fra 1. juni


Områdesjef
Stillingen som Områdesjef er et åremål. Områdesjef er tillagt grad som kaptein/kapteinløytnant og kan søkes av yrkes-, vernepliktige, utskrevet og HV-befal. 

Søkeren skal fortrinnsvis være bosatt innenfor området eller i nær tilknytning til områdets geografiske grenser.

Økonomi
Stillingen avlønnes med 7 – 9 % i Statens Lønnsregulativ for kapteiner. For tiden lønnstrinn 55. Lønnen justeres etter lønnsutviklingen for lønnsrammene for graden. Lønnsordningen er tredelt og består av en årlig fast lønns- og godtgjøringsdel og to variable lønnsdeler. 

Søknad
Søknad med CV og nødvendige kopier av vitnemål og attester stiles til Generalinspektøren for Heimevernet, og sendes til 

Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02
Postboks 800
Postmottak
2617 Lillehammer

Søknadsfrister
for områdesjef i Garderfjell HV-område - 20. mars
for områdesjef i Nesodden og Frogn HV-område - 15. april

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med major Nils Andberg, tlf 23 09 26 50 eller nandberg@mil.no 
<< Previous        113 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut