NROF
 

Kontingentjustering i NROF


Et enstemmig landsmøte vedtok 1. juni å justere kontingenten i Forbundet. Kontingenten har bare vært justert én gang siden 2002, og har ikke fulgt med prisstigningen i samfunnet. Denne utviklingen gjør at kontingenten ikke lenger dekker de utgiftene de er ment å dekke (ca. 48 % av driften i 2002 mot 32 % i dag).

Den øvrige driften har vært dekket med bidrag over forsvarsbudsjettet og ved å ta fra Forbundets oppsparte midler. Dette er en utvikling som ikke kunne fortsette, og landsmøtet vedtok derfor at kontingenten fra og med januar 2014 skal være kr. 100 for befalselever, kr. 350 til og med det året man fyller 24 år eller fra om med det året man fyller 65 år, og at de øvrige skal betale kr. 550.

For avdelingene vil den økte kontingenten komme godt med, ettersom 36 % av kontingenten fortsatt føres tilbake til avdelingene.


<< Previous        173 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut