NROF
 

Klagenemned er i arbeid!

Klagenemnd for veteraner med psykisk belastningsskadde hadde sitt første møte torsdag 3. november

Nemndas leder, Anne Stine Eger Mollestad, regner med at det vil ble holdt et møte i måneden og at det i utgangspunktet ligger omtrent førti saker og venter på behandling.

Selv om Forsvarsdepartementet virker som sekretariat, er nemnda uavhengig, og Forsvarsdepartementet kan hverken påvirke behandlingen av enkeltsaker eller omgjøre nemndas vedtak.

Klagenemnda består av fire medlemmer hvorav ett er foreslått av arbeidstaker- organisasjonene og ett av veteranorganisasjonene.

Varamedlemmene var også med på det første møtet. 


Bildet fra venstre: Eva Klepsland Drageset, Ragnhild Marie Hagen, Claus Brynildsen, Trond Jørgensen, Jane Ytreøy Grøndalen, Anne Stine Eger Mollestad, Edvin Værøy, Odd Helge Olsen 

Nemda består av følgende medlemmer:

Medlemmer: Varamedlemmer:
Anne Stine Eger Mollestad (leder) Ragnhild Marie Hagen (varaleder)
Odd Helge Olsen Claus Brynildsen
Trond Jørgensen Edvin Værøy
Eva Klepsland Drageset Jane Ytreøy Grøndalen 


Tekst og foto: Jimmy L. Bjerkansmo, BFO. Gjengitt med tillatelse


<< Previous        295 av 310        Next >>
 
 
 
Skriv ut