NROF
 

"Jeg er veteran" - stafett i forb med 8. mai

Forsvarets Veteraninspektør, brigader Geir Anda, inviterer alle veteraner til å bli med på den nasjonale stafetten "Jeg er veteran"

Gå inn på www.facebook.com/veteraner og bli med!

Følgende sier Veteraninspektøren om stafetten:
"8. mai er, i tillegg til frigjøringsdag, også en merkedag for å hedre veteranene og deres innsats for Norge. Frivillige organisasjoner har allerede bidratt til at denne dagen skal bli en flott markering, med anerkjennelse til alle militære veteraner fra andre verdenskrig til dagens internasjonale operasjoner. Jeg vet at dere gjennomfører eller støtter opp under arrangementer over hele landet. Det er jeg utrolig takknemlig for. 

Som veteraninspektør er det, for meg, av stor betydning at alle veteraner over hele landet føler seg verdsatt. Deres bidrag er derfor betydelig for å sikre at veteraner over hele landet har et arrangement i sin nærhet.


Foto: Fra Kosovo i 1999

Vi kan skrive side opp og ned om hvem veteranene er, og hva de har opplevd, men kanskje er det aller viktigste å vise folk hvem veteranene egentlig er – gi veteranen et ansikt. Derfor ønsker vi å samle inn bilder av så mange veteraner som mulig, og vise frem disse i en bildekarusell med overskriften «Jeg er veteran». Bildene vil bli vist på forsvaret.no, Facebook og en storskjerm på Akershus festning hele 8. mai."

NROF kan ikke annet enn å støtte stafetten fullt og helt! Er du veteran? Da laster du opp bildet ditt på FB-linken over. Du kan gjøre det allerede i dag.

<< Previous        256 av 317        Next >>
 
 
 
Skriv ut