NROF
 
NROF ønsker med dette å invitere medlemmer, som har lest gjennom utkastet til ny våpenlov og som har kommentarer som vil berøre NROF som skytterorganisasjon, til å komme med innspill til forbundets høringsuttalelse til ny våpenlov.

Utkastet kan leses her: Nou 2011: 19 Ny våpenlov

Innspill sendes på e-post til stale.sandholt@nrof.no  
Fristen for å komme med innspill er 22.mai.
<< Previous        246 av 310        Next >>
 
 
 
Skriv ut