NROF
 

Innbydelse til militært norgesmesterskap i femkamp 27.-28. september

 

 

 

Henvisninger:

Tjenestereglement for Forsvaret klasse 4 gruppe 43 (TfF gr 43)

 

1 Innledning

1.1 Generelt

Krigsskolen (KS) har gleden av å invitere til militært norgesmesterskap i femkamp i Oslo 26-28. september.


2 Program

2.1 Idrettslig program

Disiplinene er skyting, hinderbane, hindersvømming, håndgranatkasting og terrengløp. Se TfF gr 43 for detaljert reglement.

 

Deltagerne konkurrerer individuelt, samt at det er mulig å stille som lag i tillegg. Det må være henholdsvis tre stykker på laget for menn og to stykker på laget for kvinner. Disse må være i samme klasse (K/M) og fra samme avdeling eller leir.

Premieutdeling blir gjennomført tentativt kl 1500 fredag 28.

2.1.1 Tentativt program

Onsdag 26. september 2012:

·         Ankomst og innkvartering

·         Mulighet for trening i hinderbanen, kastbanen, svømmehinderbanen og terrengløypen

·         Informasjonsmøte

Torsdag 27. september 2011:

·         Skyting

·         Hinderbane

·         Håndgranatkasting

Fredag 28. september 2011:

·         Hinderbanesvømming

·         8 kilometer terrengløp

·         Premieutdeling2.2 Administrativt

2.2.1 Påmelding

Påmelding sendes til Løytnant Hanne Sandnes ved Krigsskolen innen 14. september 2012. Denne må inneholde navn, grad, avdeling, fødselsdato og telefonnummer. Ved påmelding av lag skrives lagsmedlemmene opp samt lagleder. Send e-post til hasandnes@mil.no, mobiltelefon 990 93 931 eller kontor 05919494.

2.2.2 Forlegning

Deltakere vil bli forlagt i eller rett utenfor Linderud leir. Bestilling av rom gjøres på Remedy kos eller direkte kontakt med Eva Hoel på boligkontor (Tlf 05109420).

2.2.3 Forpleining

Bestilling av mat gjøres på Remedy kos..

2.2.4 Transport

Ved ankomst til Oslo anbefales det å ta t-bane eller buss til Linderud. Sjekk www.trafikanten.no for ruter.

Transport til skytebane vil bli oppsatt med busser fra KS.

2.2.5 Økonomi

Betaling forlegning og forpleining dekkes av egen avdeling eller av den enkelte deltaker. Forlegning betales ved henting av nøkler.

 

2.2.6 Informasjonsmøte

Onsdag kveld klokken 21:00 holdes informasjonsmøte på sjef idrettskontor sitt kontor i skolebygget. Informasjonshefte om arrangementet vil være tilgjengelig i resepsjon ved ankomst.

Vel møtt!
Hanne Sandnes

Løytnant

<< Previous        224 av 310        Next >>
 
 
 
Skriv ut