NROF
 

NROF har på Landsmøtet på Krigsskolen på Linderud søndag 15. juni, vedtatt å gi HVs innsatssoldater medlemskap på lik linje som befal og vervede.Bakgrunnen for forslaget (og vedtaket):
På det ekstraordinære Landsmøtet i juni 2013, ble det vedtatt at vervede og tidligere vervede kan bli fullverdige medlemmer i NROF.

I tillegg til vervede i Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret, er det også annet personell som etter gjennomført førstegangstjeneste og påfølgende selektering, har inngått et forpliktende forhold med Forsvaret. Spesialister og innsatssoldatene i Heimevernet er eksempler på slikt personell. Dette personellet er inne til tjeneste 2-3 uker hvert år og er dermed å betrakte som reservister hva trening og forhold til sivil arbeidsgiver angår. Generalinspektøren for Heimevernet har gitt uttrykk for at denne gruppen har behov for kompetansevedlikehold og at NROF kan bidra til dette. Det blir også vurdert som positivt dersom medlemskap i NROF kan bidra til at de opprettholder kontakt med et forsvarsmiljø når de ikke er i tjeneste.

Det er en målsetning for NROF å bidra til å vedlikeholde kompetansen hos reserven og ivareta reservistenes interesser. I tiden etter LM 2013 har det kommet flere henvendelser fra personell som på denne bakgrunn ønsker medlemskap i NROF.

Forbundsstyrets vurdering er at en likebehandling av slikt personell og «vanlige» vervede er i tråd med Forbundets inkluderende holdning. Det vil bidra til en foryngelse av medlemsmassen og bidra til å bygge Forbundet som en reservistorganisasjon. Dette vil igjen øke vår relevans for Forsvaret, og vurderes som positivt for at Forsvaret fortsatt skal støtte våre aktiviteter. Det vil også bidra til at avdelinger som sliter med å få deltakere til sine aktiviteter, kan få bedre mulighet til å løse dette problemet.

Det var et enstemmig LM som vedtok forslaget.

<< Previous        137 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut