NROF
 

I lomma på Putin?

NATO, Ukraina, Den islamske staten (IS), Gaza – et seminar om kunnskap og maktDu vil få presentert og kommentert resultatet av NATOs toppmøte i Wales i september. Utviklingen i Ukraina, Midtøsten og Gaza er også temaer vi kommer inn på, samt det norske forsvarets utvikling og utfordringer. 

Sted:  Forsvarets stabsskole, Akershus Festning
Start:   Søndag 23. november kl. 0900
Slutt: Mandag 24. november kl. 1700

Av foredragsholdere kan vi nevne:
- Paal Sigurd Hilde, Institutt for forsvarsstudier (IFS)
- Peter Mattsson, professor på Försvarshögskolan i Stockholm
- Gullow Gjeseth, IFS
- Jakub Godzimirski, Norsk Utenrikspolitisk Institutt-NUPI
- Truls Tønnesen, FFI
- Arild Eikeland, Forsvarsdepartementet
- Janne Haaland Matlary, professor i internasjonal politikk UiO
- Per Christian Gundersen, leder av mediegruppen på Forsvarets høgskole
- Thomas Slensvik, Forsvarets stabsskole

Vi ønsker deltakere som:
- vil ha informasjon om NATO og det norske forsvarets utvikling og utfordringer
- vil delta i forsvarsdebatten
- vil benytte kunnskapen og informasjonen fra seminaret i eget nettverk

Både militært tjenestegjørende og ikke-tjenestegjørende personer kan delta. Personer som ikke er medlemmer av NROF er også velkomne til å delta under seminaret.

Det forutsettes at NROF-medlemmer gjennomfører informasjon og orienteringer ved egen avdeling etter seminaret.

Seminaravgift:
-NROF-medlemmer: Kr 250,-
-Ikke medlemmer av NROF: Kr 500,-

Seminaravgiften dekker utgifter til kursmiddag.

Reise og opphold:
Den enkelte må selv organisere og sørge for reise og opphold under seminaret. NROF-medlemmer får, og i henhold til bestemmelsene i NROFs reiseregulativ, refundert reise og opphold som overstiger Kr. 1500,-

Påmelding til post@nrof.no snarest.
 
<< Previous        135 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut