NROF
 

Hybride trusler i norsk kontekst


Bli med på årets militærmaktseminar i Kirkesalen på Forsvarets stabsskole lørdag 10. og søndag 11. november. Start er kl. 0900 på lørdag og avsluttes søndag ca. kl. 1530.

Kurset vil være todelt: 
- Lørdag vil det være en introduksjon hva hybride trusler er - dyktige foredragsholdere loser deltagerne gjennom dagen
- Søndag vil dagen brukes til å løse og å gjennomgå tre ulike caser.

Vi kan love topp foredragsholdere fra blant annet Forsvarets høgskole og Institutt for Forsvarsstudier.

Meld deg på til post@sekr-nrof.no. Kurset holdes i Kirkesalen på Forsvarets stabsskole, Akershus festning. Seminaret er ugradert og vi stiller ingen krav til sikkerhetsklarering. Det er oppmøte og registering fra kl. 0830.

Personer som ikke er medlemmer av NROF er også velkomne til å delta under seminaret. Det forutsettes at NROF-medlemmer gjennomfører informasjon og orienteringer ved egen avdeling etter seminaret.

Seminaravgift:
-NROF-medlemmer: Kr 250,-
-Ikke-medlemmer av NROF: Kr 500,-

Seminaravgiften betales til NROFs kontonr: 5033 05 09241. Merkes med "Militærmaktseminar". Kvittering for betalt seminar vises ved fremmøte. Lunsj lørdag og søndag dekkes av kursavgiften. Antrekk er pent sivilt.

Reise og opphold:
Den enkelte må selv organisere og sørge for reise og opphold under seminaret. De som har adresse innenfor Oslo-området forutsettes å bo hjemme. Husk at NROFs hotellavtale skal benyttes om overnatting er nødvendig. NROF-medlemmer får, i henhold til bestemmelsene i NROFs reiseregulativ, refundert reise og opphold som overstiger Kr. 1500,-.
<< Previous        11 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut