NROF
 

NROF var i høring hos Utenriks- og Forsvarskomitéen i dag

I forbindelse med behandlingen av Stortingsmelding 14 - Kompetanse for en ny tid - var generalsekretæren og infoansvarlig på høring i Utenriks- og Forsvarskomitéen i dag, tirsdag 23. april.

I forkant av høringen har NROF sendt inn et notat til Utenriks- og Forsvarskomitéen, hvor NROF har drøftet ulike sider av kompetansemeldingen. I dag fikk vi anledning til ytterligere å kommentere viktige punkter i meldingen.

Her kan du lese NROFs høringsinnspill.

Her kan du lese hele Stortingsmelding 14 - Kompetanse for en ny tid.

Hele høringen fra Stortinget blir filmet og vi vil legge ut link til denne så snart den blir lagt ut!


<< Previous        190 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut