NROF
 
Forbundsstyre for perioden 2012-2014

President

Kommandør Jon Erling Tenvik

Avd. Oslo

1. visepresident

Major Tom Gjestvang

Avd. Vestoppland

2. visepresident

Rittmester Per Kristian Jacobsen

Avd. Salten

Styremedlem

Major Geir Birger Haug

Avd. Haugaland

Styremedlem

Løytnant Viggo Hanssen

Avd. Mandal og Omland

Styremedlem

Oberstløytnant Jan Molberg

Avd. Oslo

Styremedlem

Major Terje Surdal

Avd. Søndre Østfold

1. vara

Kaptein Per Ove Sørland

Avd. Firda

2. vara

Kaptein Svein Arne Jensen

Avd. Helgeland


Les mer om hvert enkelt FS-medlem under menyen "Om NROF" og "Forbundstyre"
<< Previous        235 av 310        Next >>
 
 
 
Skriv ut