NROF
 

Har styret ditt husket å forslå kandidater til forbundsstyret?

På Landsmøtet i juni skal det velges nye medlemmer til forbundsstyret og det skal velges ny president

Er du klar over at alle avdelinger har anledning til å komme med forslag på kandidater?

For å få et best mulig sammensatt forbundsstyre, er det viktig at avdelingene kommer med forslag på kandidater. Det er viktig for demokratiet i NROF at avdelingene benytter seg av muligheten til å påvirke sammensetningen og bidra til å få et godt forbundsstyre!

Har du en aktiv reserveoffiser som bruker mye av sin fritid på NROF? En ildsjel som aldri sier nei? Et medlem som er talefør og har meningers mening? Og, kunne tenke seg å representere i Forbundsstyret? Da er det viktig at dere melder vedkommendes navn inn til Valgkomitéen.

Valgkomitéen ledes av Odd Berg og han treffes på odd.berg@lyse.net  

<< Previous        269 av 310        Next >>
 
 
 
Skriv ut