NROF
 

Har du kompetanse som næringslivet kan dra nytte av?

Manpower og Adecco har satt seg som mål å bli en viktig karrierepartner for veteraner fra Forsvaret. Dette gjøres i samarbeid med arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og veteranorganisasjonene.-Det er gledelig å se at det arbeidet NROF utførte i forbindelse med Employer Support-prosjektet i 2012, nå er videreført, videreutviklet og i et begynnende system til det beste for personell med militær bakgrunn, -det være seg reservister eller veteraner, sier NROFs generalsekretær Jørgen Berggrav. 

Tettere kobling Forsvaret - næringslivet
NHO Service har tatt initiativ til ”Veteranprosjektet”. Målet med prosjektet er å koble næringslivet tettere til Forsvaret. Dette vil lette overgangen fra tjenestegjøring i nettopp Forsvaret til arbeidslivet i sivil sektor. Både Adecco og Manpower er internasjonale konsern og de har positive erfaringer fra tilsvarende prosjekter i andre land.

-Å hjelpe veteraner til å få en god overgang til det sivile arbeidsmarkedet er noe som er i alles interesse, sier konsernsjefen i Adecco Norge Anders Øwre-Johnsen.

Store, viktige deltagere i prosjektet
Med i prosjektet er veteranorganisasjonene NROF, SIOPS, Leading Change og NVIO, NHO Service, Manpower og Adecco. Forsvarsstaben er med, samt Forsvarets veteranavdeling og NAV. 

Ønsker du å vite mer om prosjektet eller å komme i kontakt med Manpower eller Adecco? Send en e-post til informasjonsansvarlig i NROF Camilla Briså, camilla.brisa@nrof.no, eller på tlf. 22 47 82 46.

Les mer om avtalen mellom Manpower, Adecco og NHO Service her: http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=5504&categoryID=489 
 
<< Previous        107 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut