NROF
 

NROFs "Håndbok" er nå distribuert

”Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund” er det sentrale oppslagsverket for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre

Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse for Forbundets virksomhet, og å bidra til å forenkle driften av avdelinger og sentrale ledd. Lurer du på noe om NROF, er det naturlige stedet å lete nettopp i Håndboken.

I tillegg til å beskrive NROFs organisasjon og virksomhet, inneholder boken viktige vedtekter, direktiver, retningslinjer og generell informasjon.

Håndboken er et «levende dokument». Etter hvert som avdelinger eller andre oppdager ting som bør endres, eller ser behov for mer informasjon, vil Forbundet gjerne ha tilbakemelding via Sekretariatet. Mindre endringer føres som pennerettelser, men ved større forandringer vil det trykkes nye bøker.

Håndboken er distribuert i flere eksemplarer til alle lokalavdelinger.

En oppdatert versjon vil alltid være tilgjengelig på disse sidene.

Klikk her for å komme til NROFs Håndbok. 

<< Previous        157 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut