NROF
 

Program for 1. halvår 2013

Militærhistorisk Sælskab er en underavdeling av NROF avd. Oslo. Det er aktiv underavdeling med mange arrangementer i løpet av et år. Det er mange spennende foredrag å glede seg til! 

Tirsdag 8. januar
Videoaften kl.18.00 hos Torkel Røstad, Ostadalsveien 79, Røa – 0753 Oslo

Tirsdag 22. januar
Møte i Lingeklubben kl. 18.00

Foredrag ved kommandørkaptein Tør Jørgen Melien, Institutt for forsvarsstudier: ”Norske spesialstyrker 1940 – 2012” 

Tirsdag 5. februar
Videoaften kl. 18.hos Odd Staring, Krokusveien 14, Holstein, 0875 Oslo

Tirsdag 19. februar
Møte i Lingeklubben kl 18.00

Foredrag ved Arvid H. Bryne: ”Krig og sannhet - Langelandsaken og landsvikoppgjøret”

Saken gjaldt offentlig saksanlegg og gjennomført rettssak mot major Oliver H. Langeland i 1948 med sikte på mortifikasjoner og inndragning av hans bok ”Dømmer ikke”. I 1949 ga han i tillegg ut boken ”For at i ikke skal dømmes”. Major Oliver H. Langeland var under krigen Milorgsjef i Oslo, distrikt 13.

Tirsdag 5.mars
Videoaften kl. 18.00 hos Torkel Røstad

Tirsdag 12. mars
NROF avd. Oslo - årsmøte kl. 18.00 i Lingeklubbens lokaler

Tirsdag 19. mars
Omvisning i Nasjonalbibliotekets kartavdeling. Fremmøte kl. 16.55 i resepsjonen Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo.

Orientering og fremvisning av gamle kart ved avdelingsleder Benedicte Gamborg Briså.

Påmelding til J. Chr. Kiil før mandag 18. mars kl. 12.00.

Tirsdag 9. april
Videoaften kl.18.00 hos Aasmund Reinertsen, Stabburfaret 1, Lommedalen

Tirsdag 23. april
Møte i Lingeklubben kl. 18.00

Foredrag ved Kjell Dyreng m.fl.: ”Planer for forsvaret av Christiania etter 1624”

Foredraget vil dreie seg spesielt om den mest omfattende forsvarsplan av Christiania by midt på 1600-tallet, med tilknytning til Akershus festning.

Onsdag 8. mai
NROF avd. Oslo forestår disse markeringer:
Bekransning/blomsternedleggelse på kaptein Martin Linges grav på Vestre gravlund.
Kransenedleggelse ved minnesteinene for falne og omkomne i Kompani Linge, Shetlandsgjengen og Den norske Brigade i Skottland i minnelunden ved Festningsplassen Akershus Festning.
Kransenedleggelse på generalmajor Carl Gustav Fleischers og oberst Birger Eriksens Graver på Vår Frelsers gravlund.

Søndag 12. mai
Minnemarkering i Andtjernåsen i Sørkedalen.

10. mai 1945 ca. kl.10.00 i dårlig vær styrtet et britisk fly i Andtjernåsen. Tre canadiere, tyve briter og en norsk liaisonoffiser omkom. Disse offiserer skulle være med å sikre freden i Norge. Alle er begravd på den britiske kirkegård på Vestre gravlund i Oslo. Minnesmerket ved havaristedet i Andtjernåsen ble avduket 31. juli 1989. NROF avd. Oslo har siden 1995 hvert år gjennomført en minnesermoni på en søndag så nær 10. mai som mulig.

Tirsdag 14. mai (tentativ dato)
Besøk og omvisning i Mangelsgården – Prins Christian Augusts Minde, Storgata.

Fredag 17. mai
Akershus Festning: Kransnedleggelse på minnesmerket over falne patrioter.

Det legges ned blomster på minnesteinen over falne og omkomne i Kompani Linge. Minnelunden ved Festningsplassen, Akershus Festning.

<< Previous        203 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut