NROF
 

Utgave 3 fra Stabsskolens skriftserie har nå kommet

Forsvarets Stabsskoles skriftserie har gjenoppstått etter ti år. Skriftserien har til formål å synliggjøre interessante og tidsriktige temaer knyttet til militær virksomhet, uten å fremstå som for teoretisk tung eller uten feste i militære operasjoner.

Skriftserien er tenkt å ha minst 4 utgivelser årlig og skal speile aktivitet og satsningsområder hos Stabsskolens forskjellige avdelinger.

NROF har fått anledning til å sende ut utgivelsene gratis til våre medlemmer.

Nå har nr. 3 kommet ut og har tittel: "Sexual Violence, The Armed Forces and Military Operations".

Er du interessert? Send en e-post til post@nrof.no og skriv "Forsvarets Stabsskole - skriftserie" i emnefeltet. Husk å skrive navn og adressen din.
<< Previous        265 av 310        Next >>
 
 
 
Skriv ut