NROF
 

Startup weekend for veteraner - fra veteran til business på 54 timer

av Gunvald Øyna, prosjektleder for Employer Support i NROF

Fredag 26. til søndag 28. april ble den første Startup Weekend for Veteraner gjennomført i Oslo. Dette var den første Startup Weekend i Europa som fokuserte på veteranene som målgruppe. Mer enn 40 veteraner, entreprenører, forretningsutviklere og coacher var samlet for å medvirke til at veteranene fikk hjelp til å bruke egen kompetanse og erfaringer for å videreutvikle latente forretningsideer.


Startup Weekend er et globalt nettverk som består av frivillige og dedikerte ledere og entreprenører som ønsker å inspirere, utdanne og videreutvikle enkeltmennesker og team. Hensikten med samlingene er å etablere et forum hvor den enkelte kan dele ideer og få teamstøtte og faglig bistand til å videreutvikle egne ideer til en realistisk forretningsmodell.

Fredag 26. til søndag 28. april ble den første Startup Weekend for Veteraner gjennomført i Oslo. Dette var den første Startup Weekend i Europa som fokuserte på veteranene som målgruppe. Mer enn 40 veteraner, entreprenører, forretningsutviklere og coacher var samlet for å medvirke til at veteranene fikk hjelp til å bruke egen kompetanse og erfaringer for å videreutvikle latente forretningsideer.Fra NROF deltok oberst (P) Gunvald Øyna, prosjektleder Employer Support, som coach sammen med en rekke andre forretningsutviklere fra det private næringsliv. 

Ved oppstarten på fredag ble det lansert 12 forretningsideer, etter avstemninger og videreutvikling samlet deltakerne seg om å videreutvikle fem av disse.Etter hektisk aktivitet hele helgen ble de fem forretningsideene presentert på søndag ettermiddag. En fagjury vurderte hver enkelt ide i detalj, og gav en konkret tilbakemelding. Vinner i avstemningen ble ”Leading Change”. Kenneth Bjerkelund og teamet hans hadde videreutviklet konseptet ”Leading Change” som plattform for et rekrutteringsbyrå med fokus på veteraner som ønsket å utnytte egen kompetanse og erfaring i privat/offentlig sektor etter sluttført kontrakt i Forsvaret. ”Leading Change” ønsker å utvikle sin rolle med fokus på veteranenes kompetanse innen operativ ledelse, teamsamarbeid og evne til praktisk problemløsning. Juryen var enig om at konseptet ”Leading Change” var realistisk, troverdig og seriøst. 

Generalløytnant (P) Tomas Archer, som deltok i juryen, var imponert over de ulike forslagene og uttalte ”A veteran brings a different experience to entrepreneurship. You look at the world differently, you come up with new ideas, possible ones you only come up with because you are a veteran”. Kenneth Bjerkelund tror at Startup Weekend for veteraner er oppstarten på en spennende kobling mellom veteraner og forretningsutvikling. Han tror at konseptet kan videreutvikles, og at det er mange veteraner som trenger en arena for å få støtte og faglige råd for å utvikle egne forretningsideer. Kenneth har bakgrunn fra Sjøforsvaret og har allerede etablert selskapet Making Change.

Se video fra helgen her.

<< Previous        177 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut