NROF
 

Fredag 8. februar legges frem en brukerundersøkelse om veteranenes egne oppfatninger av Forsvarets tilbud til veteraner

Forsvarets veterantjeneste har nylig gjennomført en omfattende brukerundersøkelse og evaluert Forsvarets tilbud til veteraner før, under og etter deltakelse i internasjonale operasjoner.
En sentral del av denne evalueringen har vært veteranenes egne tilbakemeldinger – «brukerundersøkelsen». Over 100 intervjuer med veteraner og veteranfamilier samt over 1000 elektroniske spørreskjema med tjenestegjørende veteraner ligger til grunn for brukerundersøkelsen.

Forsvarets evaluering av veterankjeden er et viktig tiltak i regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge (tiltak 55).For første gang har veteraner blitt spurt om hva de mener om Forsvarets tjenester. Det er gjennomført 104 personlige intervjuer med veteraner, veteranfamilier og etterlatte, hovedsakelig fra de siste 10 årene.

1125 veteraner har svart på en elektronisk spørreundersøkelse. De fleste som ble intervjuet samt alle de som besvarte den elektroniske spørreundersøkelsen arbeider i dag i Forsvaret. Rapporten gir essensen i tilbakemeldingene på hvordan Forsvarets veterankjede - før, under og etter tjeneste i INTOPS - fungerer. Ikke minst er det viktig å få tilbakemelding om forbedringspunkter.Rapporten, som er tiltak 55 i handlingsplanen for veteraner, overrekkes forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen fra Forsvarssjefen fredag 8. februar. 

Forsvarets veterantjeneste har frigitt en populærversjon med de viktigste funnene og den den kan du lese her.


<< Previous        196 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut