NROF
 

Forsvarets innbyggerundersøkelse lagt frem i dag

-Dette er en hyggelig tilbakemelding, sa admiral Louise Dedichen da hun mottok rapporten i dag, fredag 28. juni.


Admiralen sa videre at det er viktig å få en tilbakemelding fra befolkningen, at undersøkelsen er en del av åpenhetskulturen i Forsvaret og at resultatene fra undersøkelsen viser Forsvarets evne til å forandre seg.

Årets innbyggerundersøkelse er den tredje i rekken og viser at 2 av 3 har et godt eller meget godt inntrykk av Forsvaret.

Totalt har 4500 personer svart på undersøkelsen som foregikk på web. Den har vært omfattende og tok ca. 20 minutter å besvare.

Innbyggerundersøkelsen måler innbyggernes holdninger til det norske forsvaret, både i forhold til totalinntrykk og mer konkrete oppfatninger som kjennskap til og inntrykk av Forsvarets enheter, oppgaver og av den norske soldat.

Tilbakemeldingen på "den norske soldat" viser at befolkningen har et svært godt inntrykk og 84% mener at soldatene gjør en god innsats i internasjonale operasjoner. Videre oppfattes soldaten som mennesker som tar ansvar, utviser mot og er kompetente.

89% av befolkningen mener at det er ganske eller meget nødvendig med et forsvar. Her er det ingen endring fra tidligere år. 

Videre fokuserer undersøkelsen på innbyggerens holdninger til verneplikt, interesse for utdanning i Forsvaret, i tillegg til frykt for ulike trusler og Forsvarets evne til å møte disse truslene. 

Klikk her for å lese hele undersøkelsen.

<< Previous        169 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut